Välj en sida

Valutaväxlingspåslag

Valutaväxlingskurs

På köp som görs i annan valuta än SEK använder vi oss av Visas valutaväxlingskurs med ett valutaväxlingspåslag om f.n. 1.65%. Valutan upphandlas på valutamarknaden och köpkursen mot svenska kronor sätts flera gånger om dagen. När du handlar i annan valuta än SEK så reserveras beloppet till den växlingskurs som gäller hos Visa vid köptillfället och som kan vara preliminär. I de flesta fall är det denna växlingskurs som kommer att gälla när beloppet senare bokförs på kontot, vilket sker inom 1-3 dagar. I de fall detta inte är möjligt får du den växlingskurs som gäller hos Visa när beloppet bokförs på kontot, t.ex. under hotellvistelser eller bilhyra, vilket kan innebära att varan eller tjänsten blir billigare eller dyrare jämfört med den kurs som noterades vid köptillfället.

SMS vid köp i annan valuta

Den 19 april 2021 trädde nya regler i kraft med syfte att öka transparensen kring de valutaväxlingspåslag som tas ut vid köp och uttag i utländsk valuta. Rent praktiskt innebär de nya reglerna att du kommer få ett SMS när du genomfört köp eller uttag i annan valuta än SEK inom EES. SMS:et upplyser dig om vilket valutaväxlingspåslag du fått på din transaktion i relation till ECB:s referenskurs.

Vem får SMS?

Det är kortinnehavaren som får SMS på köp och uttag genomförda med sitt kort. Har du ett extrakort är det fortfarande huvudkortinnehavaren som får SMS:en.

Hur ofta får jag SMS?

Du får ett SMS vid första köpet i annan EES-valuta än SEK. Så länge du fortsätter att handla i samma valuta får du inget nytt SMS förrän efter 30 dagar. Om du däremot byter valuta får du ett nytt SMS med information om den nya valutan.

Om du exempelvis befinner dig i Danmark och genomför köp eller uttag kommer du bara få ett SMS från oss inom 30 dagar. Men om du inom dessa 30 dagar åker vidare till Spanien och gör nya köp eller uttag kommer du få ytterligare ett SMS, eftersom du då byter valuta.

Vill du inte ha SMS vid köp i annan valuta?

Om du inte vill ha SMS vid köp eller uttag i annan valuta logga in på Mina Sidor och avregistrera under Min Profil.